Domki Vesper

Regulamin

Domki letniskowe „Vesper” w Międzywodziu

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych (ochrony), przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ. 
 2. Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie Domków „Vesper” zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite. 
 3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz zachowanie dzieci na terenie ośrodka. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych. 
 4. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana ochronie lub/i policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych. 
 6. O zakwaterowaniu/przydziale do konkretnego domku decyduje kierownictwo ośrodka. 
 7. Opłatę za całość pobytu w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania, „z góry”, zgodnie z ustaleniami jak na skierowaniu. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł. 
 8. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku. 
 9. Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku, w przypadku niestawienia się w drugim dniu rezerwowanego pobytu do godziny 10:00. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownictwem Domków „Vesper” istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji na inny wolny termin, bez utraty zadatku. 
 10. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem Domków „Vesper”. Płatność za dodatkowe osoby dokonywana jest „z góry” i nie jest rozliczana z kaucji. 
 11. W trosce o Państwa i nasze zdrowie, ze względu na zagrożenia związane z epidemią koronawirusa zmuszeni jesteśmy odmówić wstępu osobom nię będącym u nas zameldowanym. Uprzejmie prosimy o nie zapraszanie na teren ośrodka osób nie będących naszymi gośćmi. 
 12. Kaucja, o której mowa w punkcie 7 jest zwracana najemcy w dniu wyjazdu po „odbiorze” domku. Sprawdzana jest ilość sprzętów oraz stan czystości. Patrz punkt 22. 
 13. Wczasowicz ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt oraz wyposażenie domku Wykorzystanie przez wynajmującego kaucji, o której mowa w punkcie 7 nie ogranicza prawa wynajmującego do dochodzenia od najemcy dalszych roszczeń odszkodowawczych ponad kwotę wpłaconej kaucji. 
 14. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu. 
 15. W okresie do pierwszej soboty lipca oraz od ostatniej soboty sierpnia obowiązuje dopłata za prąd w/g wskazań podliczników umieszczonych w każdym domku – 2 zł za 1 kWh. 
 16. Domki „Vesper” nie pobierają opłaty klimatycznej która wliczona jest w cenę pobytu. 
 17. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe. Dodatkowe samochody podlegają dodatkowej opłacie pod warunkiem, że jest wystarczająco miejsca na parkingu ośrodka. 
 18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. 
 19. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z ilości i stanu wyposażenia domku. 
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie/zniszczenie rzeczy klienta w trakcie pobytu na wczasach. 
 21. Na terenie Domków „Vesper” obowiązuje zakaz smażenia ryb w domkach kempingowych. 
 22. Zarząd ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. 
 23. Przed opuszczeniem ośrodka do odbioru domku należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku zajmowany przez najemcę, pościągać pościel, wynieść nieczystości do odpowiednich pojemników na śmieci (prowadzimy segregację odpadów). Zatrzymujemy kaucję w przypadku pozostawienia domu zabrudzonego, nieposprzątanego. Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności personelu Domków „Vesper”. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco w recepcji ośrodka. 
 24. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.  
 25. W domkach, wliczając łazienki obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów/fajek/cygar. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ. 
 26. Prosimy o nie rozkładanie baseników kąpielowych, pontonów i nie napełnianie ich wodą. 
 27. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności w pobycie powstałe z przyczyn niezależnych od wynajmującego, np. przerwy w dostawie prądu lub wody. 
 28. Domki „Vesper” nie akceptują zwierząt. 
 29. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00. 
 30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.